Etävastaanotto

Psykologin etävastaanotto

Tervetuloa Online-vastaanotolle silloin kun se sinulle parhaiten sopii olitpa sitten missäpäin maailmaa tahansa.

Varaa aika oheisesta linkistä ja saat tarkempaa ohjeistusta aloitukseen. Tutustu sivustolla tarkemmin myös työotteeseeni ja ajatuksiini.

Matalan kynnyksen psykologin vastaanotolla saadaan apua ja helpotusta esim. hankalaan elämäntilanteeseen liittyvissä kriiseissä. Työskentely pohjautuu vankkaan psykologiseen osaamiseen ihmisyyteen liittyvistä yleisistä lainalaisuuksista sekä yksilöllisistä eroista. Työote on ns. integratiivinen eli käytössä on laaja valikoima turvallisia ja tutkittuja menetelmiä, joita hyödynnetään kullekin asiakkaalle tämän tarpeisiin parhaiten vastaten.

Työnohjaus etänä

Työnohjaus on ammatti-identiteettiä ja luovuutta vahvistava menetelmä, joka tukee ohjattavan energian suuntaamista organisaation perustehtävän hoitamiseen. Työnohjaaja auttaa ohjattavaa tutkimaan omia työtapojaan ja tutkimaan työhön liittyviä ajatuksia, asenteita ja tunteita. Tavoitteena on tukea yksilöä tai ryhmää löytämään uusia näkökulmia työtehtävän hoitamiseen ja keventää työn psyykkistä kuormaa. Työnohjaus on työstressiä ennaltaehkäisevä menetelmä, joka tutkitusti vähentää sairauspoissaoloja. Työnohjausta suositellaan otettavaksi hyvissä ajoin ennen muutostilanteita mutta se toimii myös rajujen ja äkillisten muutosten jälkihoidossa.

Scroll to Top