Psykologin vastaanotto

Matalan kynnyksen psykologin vastaanotolla saadaan apua ja helpotusta esim. hankalaan elämäntilanteeseen liittyvissä kriiseissä. Työskentely pohjautuu vankkaan psykologiseen osaamiseen ihmisyyteen liittyvistä yleisistä lainalaisuuksista sekä yksilöllisistä eroista. Työote on ns. integratiivinen eli käytössä on laaja valikoima turvallisia ja tutkittuja menetelmiä, joita hyödynnetään kullekin asiakkaalle tämän tarpeisiin parhaiten vastaten. Vastaanotto on kätevien kulkuyhteyksien varrella osoitteessa Kasarmikatu 26 D 73. Hinta 145 € / 60 min.

 Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tervetuloa keskustelemaan haluamastasi aiheesta ihmisen ajattelun, käyttäytymisen ja tunne-elämän asiantuntijan kanssa. Otan vastaan asiakkaita matalalla kynnyksellä, ilman lähetteitä tai jonoja. Monet asiakkaistani tulevat psykologin vastaanotolle ensimmäistä kertaa elämässään. Osa asiakkaista saa selkeyttä tilanteeseensa tai ajatuksiinsa muutamalla käyntikerralla, kun taas toiset käyvät vastaanotollani säännöllisesti kerran viikossa.

Asiat, joita vastaanotolla käsitellään vaihtelevat asiakkaiden elämäntilanteiden ja tuen tarpeen mukaan. Asia saattaa liittyä hankalaan elämäntilanteeseen, josta selviytyminen nopeutuu ja helpottuu ammattilaisen tukemana. Parhaimmillaan elämänkriisin jälkeen asiakas on löytänyt itsestään uusia puolia ja jatkaa elämää kriisiä edeltävää aikaa eheämpänä. Psykologin vastaanotolle hakeutumisen syynä saattaa olla myös jokin tavallista arkea häiritsevä oire kuten haitallinen jännittäminen tai unettomuus, joihin työskentely antaa lisää ymmärrystä, helpotusta ja selviytymiskeinoja.

Huolellisen tapausjäsennyksen jälkeen alkaa varsinainen työskentely, jossa käytän useita erilaisia terapeuttisia menetelmiä sen mukaan, mikä asiakkaan tilanteeseen kulloinkin parhaiten sopii. Yksi näistä on erityisen tehokas EMDR-menetelmä, joka kehitettiin alun perin traumaperäisen stressihäiriön hoitomuodoksi, mutta joka toimii tehokkaasti myös lievempien menneiden haitallisten tapahtumien psyykkisten vaikutusten häivyttämiseen. Usein asiakas ei ole työskentelyn alussa itse tietoinen jonkin menneen panolastin vaikutuksista käyttäytymiseensä nykyhetkessä ennen kuin siihen päästään vastaanotolla pureutumaan.

EMDR tulee sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Siinä asiakas seuraa silmän liikkeillä terapeutin sormia samalla kun valittua kohdemuistoa käsitellään. Ajatuksena on harhauttaa psyyken kolmiportaisen muistijärjestelmän ”portinvartija” eli työmuisti, jotta häiritsevään tapahtumaan päästään käsiksi mahdollisimman alkuperäisenä ja aitona kokemuksena ilman mielen tuottamia suojaavia järjestelmiä. Näiden mekanismien ohittaminen turvallisessa terapiasuhteessa mahdollistaa lukkiutuneen haitallisen muiston uudelleen jäsentämisen. Lopputuloksena mennyt tapahtuma ei aiheuta enää voimakkaita tunteita nykyhetkessä eivätkä sen vaikutukset vuoda siitä etäisesti muistuttaviin tapahtumiin nykyhetkessä.

EMDR kehitettiin alun perin PTSD:n eli traumaperäisen stressihäiriön hoitomuodoksi, jollaisena se onkin tutkitusti tehokkain hoitomuoto. EMDR:llä voidaan hoitaa jo muutamalla tapaamisella yksittäisiä haitallisia elämänkokemuksia ja niiden aiheuttamia vaikutuksia elämään.

Työnohjaus

Työnohjaus on ammatti-identiteettiä ja luovuutta vahvistava menetelmä, joka tukee ohjattavan energian suuntaamista organisaation perustehtävän hoitamiseen. Työnohjaaja auttaa ohjattavaa tutkimaan omia työtapojaan ja tutkimaan työhön liittyviä ajatuksia, asenteita ja tunteita. Prosessi on yleensä vähintään vuoden mittainen, ja muutamien viikkojen välein tapahtuvat istunnot kestoltaan 45 min–3 h. Tavoitteena on tukea yksilöä tai ryhmää löytämään uusia näkökulmia työtehtävän hoitamiseen ja keventää työn psyykkistä kuormaa. Työnohjaus on työstressiä ennaltaehkäisevä menetelmä, joka tutkitusti vähentää sairauspoissaoloja. Työnohjausta suositellaan otettavaksi hyvissä ajoin ennen muutostilanteita mutta se toimii myös rajujen ja äkillisten muutosten jälkihoidossa. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Tervetuloa vastaanotolle