Työnohjaus

Työnohjaus on ammatti-identiteettiä ja luovuutta vahvistava menetelmä, joka tukee ohjattavan energian suuntaamista organisaation perustehtävän hoitamiseen. Työnohjaaja auttaa ohjattavaa tutkimaan omia työtapojaan ja  työhön liittyviä ajatuksia, asenteita ja tunteita. 

Tavoitteena on tukea yksilöä  löytämään uusia näkökulmia työtehtävän hoitamiseen ja keventää työn psyykkistä kuormaa. Työnohjaus on työstressiä ennaltaehkäisevä menetelmä, joka tutkitusti vähentää sairauspoissaoloja. Työnohjausta suositellaan otettavaksi hyvissä ajoin ennen muutostilanteita, mutta se toimii myös rajujen ja äkillisten muutosten jälkihoidossa. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Scroll to Top